Hranice pozemku

Vyhotovíme také geometrické plány pro rozdělení pozemku i změnu hranic pozemku a také vytyčení v terénu.

Vybrané zakázky:

Hostašovice
2021
GP – rozdělení pozemku, 4.000 m2 na 4 díly, okr. Nový Jičín
Huzová
2021
GP – rozdělení pozemku, cesta k zahrádkám
Vojkovice
2021
GP – rozdělení pozemku, pro ZTV – novostavby RD, okr. Frýdek-Místek
Podhoří
2021
GP – rozdělení pozemku, úpravna vody Peklo