Věcné břemeno

Tvorba geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Vytváříme geometrické plány pro velké stavby kolem kanalizací či vodovodů, ale i na jednotlivých pozemcích.