Vyznačení budovy

Provádíme vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla.

Vybrané zakázky:

Hodolany
2021
GP – vyznačení budovy, hala a spojovací krček
Horka nad Moravou
2021
GP – vyznačení budovy, garáž
Lašťany
2021
GP – vyznačení budovy, novostavba RD