Měření v říjnu 2021

Měsíc říjen pokračoval ve stejně rychlém tempu jako září. První část měsíce jsme strávili geodetickým zaměřením polohopisu kolem vodního toku v Bílovicích, dále jsme vytyčovali komunikace a cyklostezky, zaměřovali skutečné provedení staveb a vyhotovili spoustu geometrických plánů.

Silnice a cyklostezky

V rychlém tempu pokračuje stavba silnice v Seloutkách, kde jsme vytyčovali nové úseky každý týden. Vytyčovaly se obruby i s výškovými doměrky, propustky, vpustě i osa komunikace. Vytyčení pokračovalo také na cyklostezkách v Kojetíně a v Kralicích, kde zakázka obsahuje také geodetické práce při stavbě mostu.

Měření řeky

V září jsme měřili vodní toku u Oseku nad Bečvou, v říjnu jsme s vodními toky pokračovali. A to při měření polohopisu pro projekt u obce Bílovice-Lutotín. Zaměřeno bylo koryto vodního toku i s profily ve vybraných místech a okolní plochy.

Dokončené zakázky

Po celoroční spolupráci byly odevzdány dokumentace k zakázkám v Olomouci a Olšanech. V Olomouci bylo zaměřeno skutečné provedení zakázky po rekonstrukci ploch, v Olšanech byly odevzdány zaměření jednotlivých sítí a komunikace při výstavbě ZTV.