3D podklady pro stavební dokumentaci

Nabízíme také skenování pro potřeby vypracování stavební dokumentace, například interiéry i exteriéry budov a následné vypracování řezů jednotlivých podlaží. Výstupem je mračno bodů, 3D model případně dwg nebo dgn s digitalizovanými řezy.

Skenování vnitřních prostor ukázkové budovy nám zabralo přibližně 30 minut jedno patro. Zpracování skenů v kanceláři zabralo 2 dny. Součástí zpracování bylo obarvení mračna bodů dle pořízených fotografií, spojení více skenů do jednoho mračna bodů, vytvoření řezu a vytvoření výkresu.

Ukázky zpracovaných 3D modelů (klikněte pro zobrazení v novém okně):