Geodetické práce pro stavební firmy, obce i jednotlivce

Aktuality

Geodézie v roce 2022

Závěr roku přinesl pro naši firmu mnoho zajímavých spoluprací a také hodně práce. Největší novinkou byla nově navázaná spolupráce se Správou železnic a s městem Nový Jičín. Dále se pokračovalo v mapování DMT pro město Přerov, zaměřování vodovodů a kanalizace. ČÍST DÁLE

Máme 20 let zkušeností v oboru

Již více než 20 let poskytujeme služby inženýrské geodézie stavebním firmám, projektantům, drobným stavebníkům, developerským společnostem i městům a obcím.

Sídlíme v Olomouci, ale všechny druhy geodetických prací provádíme na území celého Olomouckého kraje i dál. Téměř denně pracujeme také v Prostějově, Přerově, Uničově, Litovli nebo Šternberku.

Jsme personálně i technicky flexibilní, abychom dokázali zajistit nejen odbornou, rychlou a ekonomicky výhodnou realizaci zakázky, ale i osobní přístup a individuální řešení vašich požadavků.

Inženýrská geodézie

Zaměření polohopisu a výškopisu pozemku pro projekt

Zaměření účelových map

Vytyčení a zaměření staveb

Zaměření inženýrských sítí

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb

Tvorba 3D modelu a výpočet kubatur

Katastr nemovitostí

GEOMETRICKÉ PLÁNY
pro vyznačení budovy
pro rozdělení pozemku
pro změnu hranice pozemku
pro vyznačení věcného břemene
pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice

Vytyčení vlastnické hranice pozemku

GIS aplikace

Veškerá geografická data zpracujeme do vlastní GIS aplikace, díky které je dokážeme snadno vizualizovat v online prohlížečce.

V jednotlivých mapových vrstvách si pak uživatel jednoduše zobrazí veškeré zaměřené objekty, okolní situaci a možnosti pro další stavby.