Inženýrská geodézie

zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt
zaměření skutečného provedení staveb
zaměření inženýrských sítí (kanalizace, vodovod)
účelové mapování