Katastr nemovitostí

zpracování geometrických plánů
vyznačení budovy
rozdělení pozemku
změna hranice pozemku
vyznačení věcného břemene
vytyčování hranice pozemků