geometrický plán

Pro zápis změny do katastru nemovitostí je nutné dodat geometrický plán se zobrazenou situací. Podle typu se dělí geometrické plány na rozdělení pozemku nebo změnu hranic pozemku. Mezi další typy patří geometrický plán pro vyznačení věcného břemene nebo geometrický plán pro vyznačení budovy.

Závěr stavebního roku

Po prázdninách končí hned několik staveb. Proto bylo nutné dojet na stavby, zaměřit skutečné provedení stavby a vytvořit dokumentace. Jsou ale i stavby, které ještě nekončí a vytyčujeme na nich dílčí části.

Inženýrské sítě

V lokalitách v Bruntále, v Želatovicích i ve Vincencově byly dokončeny stavby vodovodu… ČÍST DÁLE

Číst více »

Štíty

Geodetické práce přes léto

Během května června a července dokončujeme vytyčování staveb, které se rozběhly na jaře a měříme skutečné stavy. Geodetické práce provádíme na stavbách hal, komunikací, vodovodů, ale také vytyčujeme a zaměřujeme rodinné domy.

Vytyčování hal

Do další etapy se dostaly stavby hal ….ČÍST DÁLE

Číst více »