geometrický plán

Pro zápis změny do katastru nemovitostí je nutné dodat geometrický plán se zobrazenou situací. Podle typu se dělí geometrické plány na rozdělení pozemku nebo změnu hranic pozemku. Mezi další typy patří geometrický plán pro vyznačení věcného břemene nebo geometrický plán pro vyznačení budovy.

Geodetické práce přes léto 2023

Práce přes léto je tolik, že ani nestíháme aktualizovat web. Každý den vyráží 2 až 4 měřické skupiny do všech směrů. Měříme polohopisy a výškopisy pro projekty, železnice, zaměřujeme skutečné provedení staveb – během prázdnin jsme měřili inženýrské sítě, halu či okrasnou zahradu..

ČÍST DÁLE

Číst více »

Geodetické práce na jaře 2023

S příchodem jara opět měříme na plné obrátky. Téměř každý den vyjíždí tři skupiny měřit do všech směrů Olomouckého kraje. Pokračujeme v mapování železnic, tvoříme geometrické plány a zaměřujeme sítě jako podklad pro digitální technickou mapu. A samozřejmě se věnujeme inženýrské geodézii.

ČÍST DÁLE

Číst více »

Začátek roku 2023

Zimní období je v geodézii specifické. Stavební práce jsou většinou pozastavené a čeká se na teplejší počasí. Přesto máme dost práce, především se zaměřováním skutečných stavů, digitalizací podkladů a tvorbou geometrických plánů.

V lednu i únoru jsme především pokračovali se zaměřováním železnic a zaměřování městských a obecních mobiliářů a jejich převod do digitální podoby. ČÍST DÁLE

Číst více »

Geodézie v roce 2022

Závěr roku přinesl pro naši firmu mnoho zajímavých spoluprací a také hodně práce. Největší novinkou byla nově navázaná spolupráce se Správou železnic a s městem Nový Jičín. Dále se pokračovalo v mapování DMT pro město Přerov, zaměřování vodovodů a kanalizace. ČÍST DÁLE

Číst více »

Podzim v geodézii

Po prázdninách končí hned několik staveb. Proto bylo nutné dojet na stavby, zaměřit skutečné provedení stavby a vytvořit dokumentace. Jsou ale i stavby, které ještě nekončí a vytyčujeme na nich dílčí části.

Inženýrské sítě

V lokalitách v Bruntále, v Želatovicích i ve Vincencově byly dokončeny stavby vodovodu… ČÍST DÁLE

Číst více »

Štíty

Geodetické práce přes léto

Během května června a července dokončujeme vytyčování staveb, které se rozběhly na jaře a měříme skutečné stavy. Geodetické práce provádíme na stavbách hal, komunikací, vodovodů, ale také vytyčujeme a zaměřujeme rodinné domy.

Vytyčování hal

Do další etapy se dostaly stavby hal ….ČÍST DÁLE

Číst více »