geometrický plán

Pro zápis změny do katastru nemovitostí je nutné dodat geometrický plán se zobrazenou situací. Podle typu se dělí geometrické plány na rozdělení pozemku nebo změnu hranic pozemku. Mezi další typy patří geometrický plán pro vyznačení věcného břemene nebo geometrický plán pro vyznačení budovy.