Služby

20 let profesionálních geodetických prací a služeb

Geodetické práce provádíme už 20 let. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy (např. Hroší stavby Morava a.s., Hochtief CZ a.s., INSTA CZ s.r.o., PORR a.s., ARKO Technology, a.s., OHL ŽS, a.s., VK AQUA s.r.o.), projekční firmy (např. Staving engineering s.r.o., MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.) i města a obce (např. Bělkovice-Lašťany, Hoštejn, Hnojice, Vícov nebo město Plumlov). Neméně velkou pozornost a péči věnujeme drobným stavebníkům, stejně jako developerům.

Mezi nejčastější zakázky u nás patří zpracování podkladů pro projekty, zaměření skladových hal a rodinných domů včetně inženýrských sítí a komunikací, silniční stavby, zaměření skutečného provedení či kanalizace a vodovody.

Významnou částí naší činnosti je také komplexní zpracování dat pro geografický informační systém GIS, včetně uživatelsky přívětivé aplikace pro prohlížení těchto údajů v přehledných mapových vrstvách na obecních či stavebních úřadech.

neváhejte se na nás obrátit se svými požadavky

Zaměřování pro projekty, vytyčení a založení staveb

Zaměření inženýrských sítí

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb

Zpracování geometrických plánů pro katastr nemovitostí

Prohlížení geografických dat v online GIS aplikaci

Nejčastěji prováděné služby

Geometrické plány

zaměření budovy
pro kolaudaci

rozdělení
pozemku

změna hranice
pozemku

vyznačení věcného
břemene


Vytyčování

hranice
pozemků

obvod
stavby

základy
stavby

trasy sítí (vodovod, kanalizace,
elektro, …)

Inženýrská geodezie

zaměření polohopisu
a výškopisu pro projekt

zaměření skutečného
provedení staveb

zaměření inženýrských sítí
(kanalizace, vodovod)

účelové
mapování

Podklady
pro GIS

zaměření podkladů pro technickou mapu

digitalizace starších
mapových podkladů

zveřejnění mapových podkladů v GIS prohlížečce

pasporty (komunikací, sítí, VO, hřbitovů)