3D skener

Práce pro 3D skenování prováníme mobilním skenerem ZEB Horizon od firmy GeoSLAM. Díky tomuto stroji dokážeme zaručit vysokou rychlost skenování a přesnost výstupů.

Pro co nejpřesnější zaměření je nezbytné, aby byly všechny požadované hrany viditelné a přístupné. Skener v průběhu měření může pořizovat také fotografie, takže je možné následně při zpracování mračno bodů obarvit, dle skutečných barev. Dále je možné díky vlícovacím bodům skenování georeferencovat a tím získat polohu skenu v S-JTSK a výšku v Bpv. Pro vytvoření vlícovacích bodů je však nezbytné jejich vytvoření předem.