Měření v červenci 2021

V průběhu měsíci července jsme odevzdali několik akcí.

Co je dokončeno

Z inženýrské geodézie jsme dokončili zaměření skutečného stavu v Brodku u Prostějova, kde se stavěl nový chodník a lávka přes vodní tok Brodečka. Po necelém roce byla odevzdána dokumentace skutečného provedení vodovodů ve Svésedlicích, kde bylo celkové naměřeno více jak 5 km trasy. Mimo jiné jsme dokončili velké geometrické plány na rozparcelování pozemků pro výstavbu rodinných domů na Kroměřížsku a Kostelecku.

Kde pokračujeme

Dále pokračujeme v měření mostu v Partutovicích, vytyčujeme další části ZTV v Domamyslicích a Olšanech u Prostějova a pro stavbu chystáme vodovod v Želátovicích. Dokončujeme také stavbu haly v Olomouci, kterou jsme vytyčovali. Pokračujeme také v plnění prostorových dat do prohlížeček v obcích Měrotín a Slatinky. Ve Slatinkách o naší práci dokonce vyšel článek v místním zpravodaji.

Zahájené zakázky

V červenci také byla zahájena stavba silnice Kozlov-Potštát, infrastruktura pro Telematiku v Olomouci a pro vyhotovení geometrických plánů jsme zaměřili několik lokalit pro rozdělení pozemků a vyznačení budov v Jívové a Bělkovicích-Lašťanech.