Zahájení nových staveb na start roku 2022

Dokončení dvou zakázek z předchozího roku a zahájení nových akcí.

Měření a vytyčování ZTV

Hned první dny nového roku jsme jeli zaměřovat polohopis pro další velký geometrický plán v okrese Kroměříž. Další dny jsme zde vytyčili 109 bodů nové hranice a geometrický plán odeslali na katastrální úřad. Dále jsme převzali další ZTV v okrese Olomouc, kde již proběhlo zaměření kanalizace.

Vyhotovení GP

Kromě velkých geometrických plánů je v zimě více času na menší zakázky. Geometrické plány na vyznačení budovy, vyznačení věcného břemene nebo rozdělení pozemku jsme zaměřili v Kojetíně, Huzové, Olomouci, Rapotíně či v Moravském Berouně.

Odevzdání dokumentací

Finální práce proběhli v rámci geodetických prací komunikace v Seloutkách a kanalizace v Pěnčíně a Laškově. Odevzdáváme vždy počet paré tištěné verze zakázky podle přání objednatele a elektronickou verzi.