Chodníky

Při výstavbě nových chodníků vytyčujeme stavbu, následně zaměřujeme skutečné provedení a zpracováváme dokumentaci.

S výstavbou chodníků je často spojena i úprava okolních ploch a komunikací. Po ukončení výstavby umíme vyhotovit geometrické plány.

Vybrané zakázky:

Plumlov
2021
chodníky – zaměření skutečného stavu, veřejné osvětlení
Soběsuky
2020
chodníky, autobusová zastávka, lávka – vytyčení zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Ludslavice
2020
chodníky – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Slatinky
2020
chodníky – dokumentace skutečného provedení stavby
Krčmaň
2020
chodníky – zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby – ul. Náves
Smržice
2020
chodníky – zaměření skutečného stavu, chodníky
Krčmaň
2019
chodníky, autobusová zastávka, přechody pro chodce – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Čelechovice na Hané
2018
chodníky – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Kelčice
2017
chodníky – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Brodek u Prostějova
2015
chodníky – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby (průtah obcí), zaměření asfaltů po stavbě kanalizace