Cyklostezky

Malhostovice
2018
cyklostezka – Malhostovice-Nuzířov, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemků