Duben, květen 2024

Na jaře pokračujeme s měřením pro DTM (digitální technickou mapu) – pro obce, města i Správu železnic. Pro soukromníky vytyčujeme domy a měříme geometrické plány.

Měření DTMŽ

Železnici u Blanska jsme odevzdali a následovalo měření u Starého Města u Uherského Hradiště. Zde měříme dvoukolejnou elektrifikovanou trať v délce 2,7 km. Naměřené podklady budou předány do digitální technické mapy železnic.

Vytyčování rodinných domů

Podle projektových dokumentací jsme vytyčovali několik rodinných domů. Podle požadavku objednatele vytyčujeme obvod ztraceného bednění nebo základových pasů. Během jara jsme vytyčili podklady pro stavbu v Bělkovicích, v Dolanech, v Litovli i základy pro stavbu stájí ve Hvozdě.

Geometrické plány

Zaměřujeme a zpracováváme všechny druhy geometrických plánů, nejvíce jich bylo pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy. Geometrické plány jsme měřili v Jívové, v Biskupicích, v Hodolanech, v Laškově nebo v obci Mrsklesy.
Několik geometrických plánů bylo také i pro vytčení hranic pozemků, například ve Slavoníně, ve Smržicích nebo ve Velkém Týnci.

Skenování

Pokračujeme také s měřením mobilním skenerem. Podle zadání jsme měřili podzemní štolu, do které byl přístup jen malým otvorem. Skenerem se nám podařilo naměřit bodové mračno i v místech, která byla nedostupná.