Geodetické práce – květen 2017

Zahajujeme práce na letos (zatím) nejvzdálenější akci – Čeladná, holiday resort – vytyčení kanalizace, zasíťování lokality pro stavbu

Čeladná, vytyčení kanalizace

nových rodinných domů. Naše firma byla během května oslovena na zpracování cenové nabídka na připravovanou velkou akci v Olomouci – rekonstrukce mostů na ul. Masarykova a Komenského. Pořizujeme nové vybavení – další aparaturu GNSS, dvouvteřinovou totální stanici Topcon a další firemní automobil. Pokračují geodetické práce na „rozběhlých“ akcích, měříme domovní přípojky kanalizace v Dřevnovicích a Křenovicích. Po zimní odmlce opět započali práce (a naše měření) na stavbě vodovodu v Henčlově u Přerova. V Konici zaměřujeme a odevzdáváme ke kolaudaci dokumentaci skutečného provedení areálových rozvodů vodovodu v objektu nové základny hasičů. Cesta v Hoštejně je zaměřena včetně stoky splaškové kanalizace pro napojení nových rodinných domů.

Jarní slunce nám dodává chuť a odhodlání pustit se do dalších zeměměřických prací i většího rozsahu 🙂