Geodetické práce přes léto

Během května, června a července dokončujeme vytyčování staveb, které se rozběhly na jaře a měříme skutečné stavy. Geodetické práce provádíme na stavbách hal, komunikací, vodovodů, ale také vytyčujeme a zaměřujeme rodinné domy.

Vytyčování hal

Do další etapy se dostaly stavby hal ve Štítech a v Prostějově. Na obou stavbách jsme na jaře vytyčili prostor pro hrubé terénní úpravy, následovalo vytyčování pilotů a jejich kontrolní zaměření. Během července jsme prováděli milimetrové vytyčení pro uchycení kotevních košů a šroubů.

Zaměření skutečných stavů

Dokončena byla stavba komunikace z Kozlova do Potštátu. Dvě etapy byly hotové loni na podzim, zbývající tři etapy jsme na jaře vytyčili a v minulém měsíci zaměřili skutečný stav. Nyní už je na celou stavbu o délce 8,5 km vyhotovena dokumentace.

Menší zaměření skutečného stavu jsme prováděli i na dalších místech. V Kralicích na Hané jsme zaměřili optický kabel a veřejné osvětlení, v Kostelci na Hané jsme zaměřili přechod pro chodce. V obci Bělkovice-Lašťany jsme ve dvou lokalitách měřili polohopisy pro projekt.

Geometrické plány

Během vyjíždění na stavby stíháme zaměřovat podklady pro geometrické plány a také je pak zpracovávat. Věnujeme se všech druhům geometrických plánů, během června a července jsme například vyhotovili geometrický plán pro vyznačení věcného břemene na mostě Penčicích, rozdělení pozemku v Lutotíně, rozdělení pozemků a vyznačení budov v Nemilanech nebo změnu obvodu budovy v Bílovicích.

GIS

Během letních měsíců jsme také doměřili a zpracovali další aktualizaci Digitální technické mapy pro město Přerov.