Geodézie v roce 2022

Závěr roku přinesl pro naši firmu mnoho zajímavých spoluprací a také hodně práce. Největší novinkou byla nově navázaná spolupráce se Správou železnic a s městem Nový Jičín. Dále se pokračovalo v mapování DMT pro město Přerov, zaměřování vodovodů a kanalizace.

Železnice

Největší novinkou podzimu byl začátek spolupráce se Správou železnic. První geodetické měření železnic se odehrálo v listopadu v Hodoníně. Proběhlo jak měření kolejí, polygonů a nivelace, tak i zpracováváním naměřených dat.

Podklady pro GIS

Přerov a jeho DTM (Digitální technická mapa), to je ukázka ideálního způsobu zapojení GIS do vytvoření databáze majetku města a prostorového mapování. Přerov buduje svoji digitální technickou mapu už pěkných pár let a my se podílíme na aktualizaci, ať už zaměřováním nově vysazených stromů, kanalizací, nových cyklostezek, silnic či chodníků.

Po měření v Novém Jičíně je možné konstatovat, že víme kde je každý koš, lavička či květináč. Město Nový Jičín se rozhodlo, že bude digitalizovat a mapovat geod prvky (objekty) a jako první přišly na řadu koše, lavičky, květináče nebo pomníky. Z naměřených dat bude podobně jako v Přerově vytvořena prostorová databáze, díky níž toto mapování Nový Jičín využije při správě svého majetku.

Zaměření sítí

V obci Lobodice se doměřovalo skutečné provedení vodovodu. Geodeticky zaměřeny byly vodní řady, hydranty a šoupata. Na trase se nachází 33 hydrantů a více než 200 šoupat. Trasa dlouhá přes 6 km a tento podzim se dokončila a je připravená na odevzdání. Dále nás čeká ještě práce na geometrických plánech pro vyznačení věcných břemen. Stavební práce byly dokončeny také na vodovodu v Hanušovicích.

Do závěrečné etapy došla i stavba kanalizace v obcích Pěnčín a Laškov. Celá akce byla zaměřena a zpracována dokumentace skutečného provedení.

Geometrické plány

Kromě digitalizování, měření železnic, kanalizací a dalších geodetických prací se zaměřovaly a vytyčovaly podklady pro geometrické plány. Byla zaměřena přístavba ZŠ v Horce nad Moravou a okolní chodník. V Hulíně a v Nemilanech byly rozděleny pozemky na více částí pro stavbu nových domů.

Setkání uživatelů

Hned z kraje nového roku se 5 členů naší firmy zúčastnilo setkání uživatelů GNSS přijmačů pořádaného firmou Geoobchod. Během dvou dní jsme si poslechli několik prezentací s novinkami z oboru a vyzkoušeli nové GPS včetně různých typů záznamníků.