Prohlížečka dat

Tvoříme prohlížečku dat pro zobrazování dat a efektivnější správu obce. Uživatel může kombinovat zobrazení různých vrstev, vyhledávat parcely či měřit.

Prohlížečka je dostupná z webového prohlížeče, takže není potřeba nic instalovat a k datům můžete přistupovat i z terénu.

Svébohov
2021
GIS aplikace, zpracování vybraných územně analytických podkladů
Měrotín
2021
GIS aplikace, Územně analytické podklady (výběr), pasport kanalizace, pasport vodovodu
Haňovice
2020
GIS aplikace, Územně analytické podklady (výběr), pasport komunikací, pasport veřejného osvětlení, pasport kanalizace, pasport sdělovacích rozvodů
Lutín
2020
GIS aplikace – Územně analytické podklady (výběr), polohopis, katastr, ortofotomapy, kanalizace, vodovody,
Slatinky
2020
GIS aplikace – Územně analytické podklady (výběr), katastr, ortofotomapy, kanalizace,
Mladeč, Sobáčov
2020
GIS aplikace, Územně analytické podklady (výběr), pasport komunikací, pasport veřejného osvětlení, pasport kanalizace, pasport sdělovacích rozvodů
Biskupice
2020
GIS aplikace, Územně analytické podklady (výběr), zpracování pasportu veřejného osvětlení a dešťové kanalizace
Olomouc
2017
GIS – aktualizace GIS – pronajatý majetek
Olomouc
2015
GIS
Hlubočky
2014
GIS – digitalizace tras teplovodů