Hřiště

Malé Hradisko
2019
Hřiště – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku
Střeň
2020
hřiště – víceúčelové hřiště