Kanalizace a vodovod Plumlov

Katastrální území: Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry

Realizace: 2014

Naše firma provedla vytyčení kanalizace, vodovodu i ČOV v celé obci, zaměření skutečného provedení a dokumentaci skutečného provedení stavby. Součástí byla výstavba vodojemu v Ohrozimi s příjezdovou cestou. Po dokončení prací byly vyhotoveny geometrické plány – vyznačení budovy a rozdělení pozemků, věcná břemena