Kanalizace

Provádíme geodetické práce pro celou stavbu kanalizačních sítí.

Od zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt, přes vytyčení trasy i okolních objektů až po zaměření skutečného provedení a tvorbu výškových profilů a geometrických plánů.

Mezi naše největší akce patří Ruda nad Moravou, kde bylo zaměřeno 35,55 km tras kanalizace v katastrálních území Ruda nad Moravou, Hostice, Bartoňov, Radomilov a Hrabenov. Realizace této zakázky probíhala v období září 2017 – únor 2020.

Bohuňovice
2021
kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby – zakázka je rozpracovaná
Vrbátky
2021
kanalizace – zaměření skutečného stavu, vytyčení přípojky vody, dokumentace skutečného provedení stavby
Pěnčín-Laškov
2021
kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, čistírna odpadních vod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – vyznačení budovy; čistírna odpadních vod, geometrický plán – věcná břemena – zakázka je rozpracovaná
Chabičov
2021
kanalizace – domovní přípojka splašk. tlak. kanalizace, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcné břemeno
Uničov
2020
kanalizace, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, ul. Bří. Čapků
Vojnice
2020
kanalizace – dešťová kanalizace
Bělkovice, Lašťany
2020
kanalizace – dobudování splaškové kanalizace, 3 lokality, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby – zakázka je rozpracovaná
Mohelnice
2020
kanalizace ul. Zámecká, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Dřevohostice
2020
kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Štěpánov
2019
kanalizace – přípojky splaškové tlakové kanalizace
Hoštejn
2019
kanalizace – skutečného stavu kan, skutečného stavu voda – celá obec
Držovice na Moravě
2019
kanalizace, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Mohelnice
2019
kanalizace ul. Příčná, Pionýrů, Květná, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Chabičov
2019
kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena, celá obec
Svébohov
2019
kanalizace, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena, celá obec
Arnoltice
2019
kanalizace a čistírna odpadních vod, celá obec, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – vyznačení budovy čistírna odpadních vod, geometrický plán – věcá břemena
Beňov
2019
kanalizace a vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán-věcné břemeno
Bělkovice
2018
kanalizace – kanalizační přípojka do sokolovny, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán
Olomouc-Bělidla
2018
kanalizace – zaměření skutečného provedení
Jívová
2018
kanalizace a vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, čistírna odpadních vod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – vyznačení budovy čistírna odpadních vod
Svésedlice
2018
kanalizace a čistírna odpadních vod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – vyznačení budovy čistírna odpadních vod
Bělkovice
2018
kanalizace – zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, stoka A, cesta k MŠ
Křelov
2018
kanalizace – splašková kanalizace, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, ul. Pod Pevnůstkou
Tršice
2018
kanalizace – tlaková kanalizace, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Haňovice
2018
kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena, celá obec
Čeladná
2017
kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Měrotín
2017
kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Tovéř
2017
kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Mohelnice
2017
kanalizace a vodovod – stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ul. Mlýnská, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Olomouc
2017
kanalizace – rekonstrukce, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Ruda nad Moravou
2017
kanalizace splašková a čistírna odpadních vod, k.ú.Ruda n.M., Bartoňov, Radomilov, Hostice, Hrabenov – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, (COV – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – vyznačení budovy čistírna odpadních vod, věcná břemena)    
Kralice na Hané
2016
kanalizace – úprava čerpací stanice v areálu čistírna odpadních vod, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Bělkovice
2016
kanalizace – vytyčení vsakovacích jímek
Nezamyslice
2016
kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, kabel VO
Měrotín
2016
kanalizace a vodovod – celá obec, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, čistírna odpadních vod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, příjezdová komunikace k čistírna odpadních vod, vodojem – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán čistírna odpadních vod – vyznačení budovy a rozdělení pozemků, geometrický plán – věcná břemena vodovod, geometrický plán – věcná břemena kanalizace
Soběsuky
2016
kanalizace a vodovod – kanalizační a vodovodní přípojky
Skalka
2016
kanalizace a vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena
Tršice
2016
kanalizace – splašková kanalizace, přípojka pro firmu Alfana, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Křenovice
2016
kanalizace – splašková kanalizace, celá obec, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, čistírna odpadních vod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán-vyznačení čistírna odpadních vod a příjezdová cesta, výustek z čistírna odpadních vod, sjezd pro SSOK
Biskupice
2016
kanalizace – splašková kanalizace, celá obec, vytyčení, zaměření skutečného provedení, ČOV – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán-věcná břemena, geometrický plán – rozdělení pozemku a vyznačení budovy čistírna odpadních vod
Dřevnovice
2016
kanalizace – splašková kanalizace, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, celá obec, geometrický plán-věcná břemena
Troubelice
2016
kanalizace – splašková kanalizace a vodovod, přípojka p.č. 1069, 1073
Přerov, Dvořákova
2016
kanalizace
Pňovice
2015
kanalizace – dešťová kanalizace (vytyčení, zaměření skutečného stavu, včetně přípojek), nová cesta (vytyčení, zaměření skutečného stavu), geometrický plán – věcné břemeno kanalizace, geometrický plán –cesta, rozdělení pozemku
Vícov
2015
kanalizace – splašková kanalizace a vodovod, celá obec – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – vyznačení budovy a rozdělení pozemku, čistírna odpadních vod
Víceměřice
2015
kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, el. kabel, geometrický plán-věcná břemena
Plumlov
2014
kanalizace a vodovod – čistírna odpadních vod a kanalizace, k.ú. Soběsuky, Žárovice, Hamry – celé obce vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby – vodojem Ohrozim, příjezdová cesta vodojem, geometrický plán – vyznačení bodovy a rozdělení pozemků, geometrický plán – věcná břemena
Hnojice
2014
kanalizace a čistírna odpadních vod – celá obec, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – vyznačení budovy čistírna odpadních vod pro kolaudaci, rozdělení pozemku, geometrický plán – věcná břemena