Měření na jaře 2021

V průběhu dubna, května a června jsme pokračovali v zakázkách, které byly zahájeny na konci zimy i v těch, které byly přes zimu přerušeny.

Geometrické plány

Během jara bylo zpracováno 9 geometrických plánů pro rozdělení pozemků v Jívové, dalších 6 geometrických plánů pro vyznačení budovy a pro rozdělení pozemků v Lašťanech

Vytyčování

Pro ZTV v Olšanech se pro stavbu vytyčovala obruba komunikace a bylo zahájeno vytyčování sítí. Na konci dubna byla zahájena stavba mostu v Partutovicích, kde byl vytyčen propustek, základy mostu, zdivo a objízdná cesta. Další geodetické práce probíhaly v Měrotíně při výstavbě autobusové zastávky a v Čelechovicích probíhalo vytyčení obrub polohově i výškově. V Brodku byla dokončena lávka.

Zaměření skutečného stavu

V Uničově proběhlo zaměření skutečného stavu vodovodu a kanalizace, v Šumperku a Želatovicích byl zaměřen vodovod, v Plumlově byl zaměřen polohopis kolem nových chodníků.