Měření na podzim 2020

Během října a listopadu končilo několik staveb, které jsme museli zaměřit a odevzdat dokumentace skutečného zaměření.

Zaměření skutečného stavu

Mezi velké akce, které v těchto měsících končily, patří stavba vodovodů v Šumperku a ve Svésedlicích.

Na přelomu listopadu a prosince byl zaměřen polohopis pro projektovou dokumentaci v obci Hluchov, která byla celá zmapována během 14 dní.

Geometrické plány

Vyhotovení geometrických plánů probíhá celoročně. Mezi nejzajímavější práci z podzimu patří zaměření koryta řeky a vytyčení hranice pozemku.

GIS

Ke konci podzimu byly vytvořeny dva pasporty komunikací, byla vyhotovena grafická, tabulková i textová část a splňovaly všechny náležitosti pro žádost o dotace.