Měření na podzim 2019

Ke konci roku jsme měli napilno, bylo nutné doměřit všechny končící stavby a odevzdat dokumentace skutečného provedení.

Zaměření skutečného stavu

Dokončena byla velká stavba kanalizace v Rudě nad Moravou, kde bylo zaměřeno celkem 35 km trasy. Dále končila velká stavba vodovodu ve Štarnově a proběhlo zaměření skutečného stavu vodovodu v Beňově. Další stavba byla dokončena v Haňovicích, kde se na podzim doměřovaly hloubky šachet, vytvářely se geometrické plány pro vyznačení věcného břemena a také se odevzdávala dokumentace skutečného zaměření stavby.

Kromě vodovodů a kanalizací končila také stavba komunikace v Konici, kde se doměřoval polohopis.

Vytyčování

Přestože většina staveb končila, některé zakázky byly zahájeny. Jednou z nich je silnice mezi Alojzovem a Určicemi, kde proběhlo první vytyčení a nivelace stavby.