Měření v létě 2020

Přes léto jsme pokračovali v zaměřování velkých zakázek, které jsme doplnili vyhotovením několika geometrickými plány a rodinnými domy.

Velké akce

Pokračování stavby kanalizace v Arnolticích, vodovodu v Babicích, zaměření kanalizace a komunikace v Držovicích. Vytyčování a zaměřování pokračovalo také v Šumperku, Svébohově a Svésedlicích. V Alojzově proběhla nivelace a vytyčení části komunikace.

Geometrické plány

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene bylo vytvořeno pro pozemek ve Velkém Týnci, v Bělkovicích proběhlo vytyčení hranic a předání vlastníkům, v Lutíně byl zaměřen polohopis a vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemků.

Rodinné domy

V Lutíně jsme provedli zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt rodinného domu. V Bělkovicích, ve Zlíně a v Újezdu u Uničova proběhlo již vytyčení stavby, nejprve nahrubo a posléze vyhotovení stavebních laviček.