Měření v srpnu 2021

V druhé půlce prázdnin pokračujeme ve většině akcí, zahajujeme stavbu nových cyklostezek. Přinášíme přehled událostí ze srpna 2021.

Co je dokončeno

Ve městě Uničov byla dokončena zakázka týkající se obnovy stoky splaškové kanalizace a vodovodu. Ke stavbě byla vyhotovena dokumentace skutečného zaměření a geometrické plány pro vyznačení věcného břemena. Během toho jsme stihli několik geometrických plánů v Bělkovicích, Jívové nebo i v Zábřehu a další zakázky.

Kde pokračujeme

Většina velkých akcí přes léto pokračuje. Pilně vytyčujeme infrastrukturu pro Telematiku v Olomouci, dále jezdíme na stavbu mostu v Partutovicích, silnici Kozlov – Potštát, vytyčení sítí ZTV v Olšanech a Domamyslicích nebo také kanalizaci Pěnčín – Laškov a vodovod v Hanušovicích.

Zahájené zakázky

Těsně před zahájením školního roku připravujeme stavby nových cyklostezek, konkrétně u Kralic na Hané a u Bedihoště. Také chystáme stavbu silnice u Seloutek.