Měření v září 2021

Celé září jsme se nezastavili a měřili jednu stavbu za druhou. Pokračujeme s měřením několika vodovodů, vytyčujeme rodinné domečky, měřili jsme i na řece a především jsme zahájili tři větší dopravní stavby.

Silnice a cyklostezky

V Seloutkách jsme na začátku září začali s vytyčováním silnice pro bourací práce, pro frézování silnice a s vytyčováním sítí. Na stavbě byla provedena nivelace výšek a příprava k usazení obrub. Podobné práce probíhaly také na stavbách cyklostezek v Kojetíně a v Kralicích.

Geometrické plány

Vyhotovení geometrických plánů provádíme celoročně. V září jsme dokončili větší geometrický plán na rozdělení pozemků v Jívové, další rozdělení v Dolanech nebo Libavé. V Žeranovicích máme naměřené podklady pro vyhotovení geometrického plánu pro změnu obvodu budovy.


Měření řeky

Při měření v Oseku nad Bečvou jsme se i osvěžili. S půjčenou lodičkou jsme měřili vodní tok a jeho nejbližší okolí.

GIS

Během září jsme vyhotovili pasport komunikací v Hoštejnu na základě měření skutečného stavu a do GIS prohlížečky obce Slatinky jsme zmapovali veřejné osvětlení včetně podzemního vedení.