Měření v zimě 2021

Po novém roce napadl sníh a spousta velkých akcí byla přerušena, naše geodetická práce pokračují dál.

Geometrické plány

I přes zimu jsme pokračovali ve vyhotovení geometrických plánů. V Brodku u Konice byly vyhotoveny 4 geometrické plány pro vyznačení budovy, geometrický plán pro rozdělení pozemků byl vyhotoven v Senici na Hané a bylo zahájeno měření pro větší geometrický plán v Jívové. Tato oblast je specifická špatnou katastrální mapou a špatným signálem, měření bylo trochu náročnější, ale úspěšné.

Vytyčování

V půlce února se začala chystat stavba kanalizace v Laškově, postupně jsme zde byli vytyčovat jednotlivé stoky a základovou desku ČOV. Dále se jezdilo vytyčovat vodovod do Šumperka a také byla zahájena stavba haly v Olomouci.

Podklady pro GIS

V průběhu celé zimy bylo provedeno několik výjezdů do Lutína při mapování podkladů pro GIS. V první části byly naměřeny všechny stromy a keře v celé obci. Dále se pokračovalo zaměřením povrchových znaků stávající kanalizace a vodovodu, které byly kombinovány s papírovými podklady. Digitalizovaná data byla porovnána s naměřenými prvky a vše bylo předáno objednateli.