Most přes Určický potok

Most u obce Žešov.

Realizace: 2017

Vytyčení pro hrubé terénní úpravy, vytyčení základů, podrobné vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcné břemeno