Mosty

S mosty se setkáváme při výstavbě komunikací i v rámci samostatných zakázek.

V průběhu zakázky vytyčujeme celou stavbu včetně pilotů a průběžně kontrolujeme celou výstavbu až do odevzdání finální dokumentace.

Vybrané zakázky:

Partutovice
2021
rekonstrukce mostu
Brodek u Prostějova
2021
lávka přes vodní tok Brodečka – vytyčení, zaměření skutečného stavu, dokumentace
Bystročice
2018
most – lávka pro pěší, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku
Mořice
2017
most přes řeku Haná – vytyčení pro hrubé terénní úpravy, vytyčení základů, podrobné vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcné břemeno
Určice
2017
most přes Určický potok – vytyčení pro hrubé terénní úpravy, vytyčení základů, podrobné vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcné břemeno