Pasport komunikací

Pasporty komunikací vytváříme na základě zaměření skutečného stavu komunikací ve vybraném území. Objednateli předáváme tištěnou i elektronickou verzi pasportu s průvodní zprávou, grafickou a tabulkovou částí. Vytvořená dokumentace splňuje všechny požadavky pro přiložení k žádosti o dotace.

Kromě komunikací umíme zaměřit také podklady pro pasporty veřejného osvětlení, zeleně či obecního mobiliáře.

Haňovice
pasport místních komunikací
Mladeč
pasport místních komunikací
Sobáčov
pasport místních komunikací