Pokračování staveb v roce 2023

Po létě jsme si uspořádali firemní teambuilding na vodě a nově získané zkušenosti s ovládáním lodí jsme hned využili při mapování Bečvy. Na této zakázce jsme si také vyzkoušeli práci s novým mobilním skenerem.

Mapování koryta řeky

Po létu jsme dostali jednu méně obvyklou zakázku, a to zmapovat koryto řeky Bečvy. Naštěstí počasí nám přálo, a tak jsme zvládli na předem vybraných místech změřit 125 profilů řeky, k tomu přes 10 mostů a 1 jez. Na měření jsme kromě obvyklé techniky (GNSS a totální stanice) využili také mobilní skener.

Měření geometrických plánů

Pokračujeme také se zpracováním geometrických plánů. Velkou část měříme v lokalitě Bělkovice-Lašťany, kde se opravuje katastrální mapa.

Teambuilding

Po práci stíháme ještě stmelovat kolektiv. Půjčili jsme si packrafty a baraky a společně jsme si sjeli úsek Moravy, který máme kousek od kanceláře. Plavbu z Horky do kempu Krásná Morava jsme si všichni užili 🙂