Polohopis a výškopis pro archeologické práce

Hoštejn
2018
polohopis a výškopis – Hoštejn, zřícenina hradu, archeologické práce, zaměření skutečného stavu