Polohopis a výškopis pro projekt základní technické vybavenosti

Nemilany
2019
polohopis a výškopis pro projekt základní technická vybavenost, lokalita „Kopretinová“
Prostějovičky
2019
polohopis pro projekt silnice – základní technická vybavenost Prostějovičky – bude geometrický plán?
Kostelec na Hané
2019
polohopis pro základní technická vybavenost, lokalita Kozí brada
Ptení
2016
polohopis a výškopis pro projekt základní technická vybavenost, farská zahrada