Polohopis obce Hluchov

Zaměření polohopisu pro projekt, celková plocha mapování 10 ha.