Polohopis pro projekt plynovodu

Olomouc
2018
zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt plynu, vytyčení a zaměření sítí ostatních správců (vodovod, kanalizace, sdělovací kabely, elektro kabely, kabely VO)
Břuchotín
2018
polohopis a výškopis pro projekt (prodloužení plynu, budoucí tenis. hala)
Chválkovice
2020
pol pro projektovou dokumentaci plynu, vytyčení a zaměření sítí ostatních správců (vodovod, kanalizace, sdělovací kabely, elektro kabely, kabely VO)