Polohopis pro projekt rodinného domu

Náklo
2019
polohopis pro projektovou dokumentaci – rodinný dům, vytyčení základů, geometrický plán – vyznačení budovy pro kolaudaci
Rataje u Olomouce
2019
polohopis pro projekt
Lašťany
2020
polohopis pro projektovou dokumentaci
Mrsklesy
2020
polohopis pro projektovou dokumentaci – rodinný dům
Hodolany
2020
polohopis a výškopis pro projekt rodinný dům
Racková
2020
polohopis pro projektovou dokumentaci – novostavba rodinný dům
Rataje – zaměření fasády bytového domu, 3D model.