Polohopis pro projekt rekonstrukce bytového domu

Rataje u Olomouce
2019
polohopis pro projekt rekonstrukce bytového domu, zpracování 3D modelu
Olomouc
2020
polohopis pro projektovou dokumentaci, fasáda bytového domu, Masarykova 50 a 52