Polohopis pro projekt parkoviště

Lašťany
2020
polohopis pro projektovou dokumentaci, parkovací stání u školy