Splašková kanalizace a ČOV Ruda

Katastrální území: Ruda nad Moravou, Hostice, Bartoňov, Radomilov, Hrabenov

Vytyčení, zaměření skutečného provedení a vyhotovení geometrických prací pro stavbu splaškové kanalizace v celé obci Ruda nad Moravou. Zároveň bylo našich geodetických služeb využito při výstavbě čistírny odpadních vod.

Realizace září 2017 – únor 2020

Délka zaměřených tras 35,55 km