Skupinový vodovod a splašková kanalizace Bohuňovice

V obci Bohuňovice proběhlo vytyčení vodovodu a kanalizace, dále zaměření skutečného provedení a vyhotovení geometrických plánu v celé obci

Celková délka zaměřených tras 10.224 m.

Realizace vodovodu: listopad 2018 – listopad 2019

Realizace kanalizace: listopad 2018 – červen 2019