zaměření polohopisu a výškopisu pro technickou mapu obce