Věcné břemeno

Tvorba geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Tento typ geometrického plánu je nutné přiložit k žádosti o zápis věcného břemene do katastru nemovitostí. Vytváříme geometrické plány pro velké stavby kolem kanalizací či vodovodů, ale i na jednotlivých pozemcích. Věcné břemeno může být vytvořeno také pro vstup na pozemek či most přes řeku.

Klíčová slova: geometrický plán pro vyznačení věcného břemene, věcné břemeno, grafické vyznačení služebnosti, geodetické vyznačení věcného břemene

Vybrané zakázky:

Olomouc – Masarykova
2022
GP – věcné břemeno na mostě
Polkovice
2022
GP – věcné břemeno kolem kanalizace – 4 katast
Uničov
2021
GP – věcné břemeno kolem vodovodu