Vodovody

I pro výstavbu vodovodní sítě zajišťujeme geodetické práce po celou dobu stavby. Máme zkušenosti z velkého počtu hotových staveb, které jsme vytyčili, zaměřili skutečné provedení stavby, vyhotovili dokumentaci s délkami řadů i seznamem hydrantů a šoupat. V návaznosti na hotový vodovodní řad vyhotovíme geometrický plán na vyznačení věcného břemene.

Kromě geodetických prací na stavbách nových vodovodních sítí, umíme i zaměřit stávající vodovody a převedeme je do digitální podoby.

Zakázky měříme po celém Olomouckém kraji, ale také Moravskoslezském nebo Zlínském.

Vybrané zakázky:

Lobodice
2022
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení , dokumentace skutečného provedení stavby a geomtrické plány pro vyznačení věcných břemen
Želatovice
2022
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení , dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické plány pro vyznačení věcných břemen
Svébohov
2022
vodovod – zaměření stávající sítě podle povrchových znaků a digitalizací papírových podkladů
Bruntál
2022
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení , dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické plány pro vyznačení věcných břemen
Hanušovice
2021
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení , dokumentace skutečného provedení stavby
Lobodice
2021
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení , dokumentace skutečného provedení stavby
Hoštejn
2020
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení , dokumentace skutečného provedení stavby
Babice
2020
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Svésedlice
2020
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení – rozpracované, stavba probíhá
Šumperk
2020
vodovod a kanalizace, ul. Nemocniční, ul. Boženy Němcové – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení dokumentace skutečného provedení stavby – rozpracované, stavba probíhá
Šumperk
2020
vodovod a kanalizace, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, ul. Čajkovského
Šternberk
2020
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, ul. Věžní
Tovéř
2020
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, ul. Za humny
Šťáhle
2020
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcné břemeno
Dolany
2020
vodovod – zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, přípojka k čistírna odpadních vod
Moravská Hůzová
2020
vodovod – zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, domovní přípojka
Lazníčky
2020
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena
Rýmařov
2020
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, Bruntál, vodovodní přivaděč Rýmařov
Hněvotín
2019
vodovod – zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, vodojem Hněvotín
Vinary
2019
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena
Světlá Hora u Bruntálu
2019
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena
Staré Město u Bruntálu
2019
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena
Leskovec nad Moravicí
2019
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena
Moravská Huzová
2019
vodovod – vodovodní přípojka
Uničov
2019
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena
Kojetín
2019
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena, rekonstrukce vodovodu směr od Měrovic
Uničov
2019
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena, ul. Dukelská, Ul. Hrubého
Bruntál
2019
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena, ul. U potoka
Hlubočky
2018
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, ul. Dukelských hrdinů, Na orátě
Staré Město u Bruntálu
2018
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena
Prostějovičky
2018
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, VDJ, geometrický plán VDJ, geometrický plán – věcná břemena, posílení řadu
Dolany
2018
vodovod – k.ú. Dolany, Tovéř, Samotišky, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena
Tršice
2018
vodovod – přípojky pro firmu Alfana
Mohelnice
2018
vodovod – vodovod a kanalizace, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, ul. Staškova
Majetín u Přerova
2018
vodovod – vodovodní přípojka
Rýžoviště
2018
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcné břemeno
Štarnov
2018
vodovod a kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena, celá obec
Troubelice
2017
vodovod – Rekonstrukce vodovodních řadů a stoky „B“, vodovod a kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Hrabenov
2017
vodovod – zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Hrubá Voda
2017
vodovod – skutečného stavu voda, el – domovní přípojky
Přerov
2017
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena
Skalka
2017
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcná břemena
Přáslavice
2017
vodovod a kanalizace – prodloužení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Studenec
2016
vodovod – prodloužení vodovodu
Čelechovice u Přerova
2016
vodovod – celá obec (vytyčení, zaměření skutečného stavu, dokumentace skutečného provedení stavby)
Henčlov
2016
vodovod – celá obec, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcné břemeno
Nedvězí
2016
vodovod – prodloužení vodovodu
Plumlov
2016
vodovod – Soběsuky, zaměření skutečného stavu vodovodní přípojky
Droždín, Radíkov
2016
vodovod – VDJ Droždín-VDJ Radíkov, cementace vodovd. potrubí, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Čelechovice na Hané
2016
vodovod a kanalizace – prodloužení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace,
Křivá
2015
vodovod – obnova přivaděče, jímací zářezy-vodojem, vytyčení, zaměření skutečného stavu, dokumentace skutečného provedení dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcné břemeno
Konice
2015
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, ul. Tyršova
Prostějovičky
2015
vodovod – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, vodojem – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – vyznačení budovy, rozdělení pozemku, vodojem, geometrický plán- věcná břemena vodovod, celá obec
Přerov
2015
vodovod a elektrokabel – Přerov, letiště, elektro kabel NN 400V, oprava vnitřního vodovodu v areálu letiště, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby