Výpočet kubatur

Umíme zaměřit a vizualizovat 3D objekty.

Měříme výkopy, deponie a rybníky, z kterých vypočítáme kubaturu.