Výpočty kubatur 3D skenováním

Jsme také schopni provést 3D skeny deponií, ze kterých následně vypočteme přesné kubatury.

Deponie můžeme rozdělit podle přání objednatele – například podle vrstevnic nebo podle parcel, na kterých je zemina navezena.

Ukázka vypočítané a naměřené kubatury: