Výstavba kanalizační sítě

Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel, místní části Myslechovice a v obci Haňovice

realizace červen 2018 – říjen 2019

dešťová a splašková kanalizace, celá obec, vytyčení tras, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány

délka zaměřených tras 9.042m