Vytyčení a skutečné provedení vodní stavby

Rakůvka
2020
rybník – rekonstrukce požární nádrže, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – změna hranic pozemku
Lašťany
2018
rybník – polohopis a výškopis pro projekt rekonstrukce
Brodek u Prostějova
2019
rybník – Protipovodňová opatření, Na sýpkách – vytyčení revitalizace, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku, geometrický plán – věcné břemeno propustě
Jevíčko
2017
rybník – usazovací nádrž Smolná, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Březsko
2015
rybník – zaměření dna (výpočet kubatury), vytyčení revitalizace, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku